Nạp thẻ

Thông Báo Bảo Trì hệ Thống Nạp

Nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống nạp và tăng khả năng bảo mật BQT Cửu Kiếm 3D xin thông báo bảo trì hệ thống nạp

Thông Báo Bảo Trì hệ Thống Nạp - 1

Thời gian dự kiến: 1h-2h ngày 11/09/2020

Lư ý: Trong thời gian bảo trì, Đại Hiệp vui lòng không cố gắng đăng nhập hoặc nạp thẻ tránh sự cố không đáng có.

Trong thời gian này người chơi truy cập trang nạp sẽ không hiện thị số SohaCoin đang có, và các chức năng nạp SohaCoin sẽ có thông báo bảo trì.

Game