Nạp thẻ

Thông Báo bảo trì

THÔNG BÁO BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

THỜI GIAN BẢO TRÌ : 10H00 NGÀY 24/09

Thông Báo bảo trì - 1

 Nội dung:
- Bảo trì định kỳ hàng tuần
- Cập nhật sự kiện tháng 10
Lưu ý:

-Trong thời gian bảo trì, Đại Hiệp vui lòng không cố gắng đăng nhập hoặc nạp thẻ tránh sự cố không đáng có. Sự kiện cập nhật tuần mới sẽ được lên sau thời gian bảo trì kết thúc.
-Sự kiện sẽ được lên sau khi bảo trì hoàn tất

Game