Nạp thẻ

SỰ KIỆN INGAME ĐẶC BIÊT

SỰ KIỆN INGAME ĐẶC BIÊT

SỰ KIỆN INGAME ĐẶC BIÊT - 1

Để chào mừng sự kiện gộp máy chủ, Tố Tố gửi tới huynh tỷ sự kiện ingame với phần thưởng đặc biệt vô cùng lớn
Thời gian diễn ra sự kiện từ nay tới 23h59 ngày14/10
Game