Nạp thẻ

Hóa Trang Cùng Cửu Kiếm 3D

Hóa Trang Cùng Cửu Kiếm 3D

Hóa Trang Cùng Cửu Kiếm 3D - 1

PHẦN THƯỞNG:
"5000 Kim Phiếu, 10 phù bảo vệ, 10 phù x2, 500 hàn thiết, 50 dung tuyền thạch" Giành cho bài dự thi có lượng thích, bình luận cao nhất và một bài dự thi xuất xắc theo đánh giá của BQT
Thể lệ tham gia:
Các Huynh tỷ đăng bài dự (bức hình hóa trang halloween của mình) tại Cộng Đồng Cửu Kiếm 3D - Tân Vương Kiếm Hiệp và kèm theo các thông tin sau
- Tên Nhân Vật của huynh/tỷ
- ID nhân vật
- Kèm Hashtag #HoaTrangCK3D #CK3DHalloween
Thời gian: Từ nay tới 23h59 ngày 31/10
Lưu ý:
- Quà sẽ phát qua thư trong vòng 72h sau khi kết thúc và tổng hợp sự kiện.
- Các huynh tỷ cần làm đúng các bước để được tính là tham gia hợp lệ.
- Quy định phải là bức hình của chính huynh tỷ hóa trang hoặc makeup theo chủ đề Halloween . Và đăng bài vào group . Các bài tham gia dự thi sự kiện dùng ảnh mạng sẽ không được tính kết quả
- Đăng vào bình luận trong bài viết này sẽ không được tính nhé nên huynh tỷ lưu ý .
Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.
#TốTố
Game