Nạp thẻ

[SỰ KIỆN] Đua Top Minh Chủ - Nhận Lệnh Bài Vàng

[SỰ KIỆN] Đua Top Minh Chủ - Nhận Lệnh Bài Vàng - 1

► SỰ KIỆN 1 : ĐUA TOP LỰC CHIẾN 30 NGÀY - TỔNG GIÁ TRỊ HƠN 2OO.OOO.OOO VNĐ

♦ THỜI GIAN: 10h00 ngày 30/10 - 23h59 ngày 29/11

 • ĐUA TOP LỰC CHIẾN MÔN PHÁI ⚔️ CỬU THẾ VÔ SONG ⚔️: TOP 1 lực chiến mỗi môn phái (all server) sẽ nhận được:
  • KNB*5.000 + Hòa Điền Ngọc Lv7*1 + Hộp KN Tướng-Cao*4 + Phi Phong Thần Binh*1 + 1 Tượng Vàng 24 K chế tác theo từng môn phái - trị giá 1O.OOO.OOO VNĐ
 • ĐUA TOP LỰC CHIẾN ALL SERVER ⚔️ MINH CHỦ CỬU KIẾM ⚔️: Đại Hiệp có Lực Chiến cao nhất (all server) sẽ nhận được phần quà:
  • KNB*5.000 + San Hô Trắng Lv9*1 + Thịnh Đường Phổ SSR*3 + Kiếm Phách*10 + Lệnh Bài Vàng 24 K ⚔️ MINH CHỦ CỬU KIẾM ⚔️ trị giá 2O.OOO.OOO VNĐ

[SỰ KIỆN] Đua Top Minh Chủ - Nhận Lệnh Bài Vàng - 2

► SỰ KIỆN 2 : ĐUA TOP LỰC CHIẾN 15 NGÀY - TỔNG GIÁ TRỊ HƠN 1OO.OOO.OOO VNĐ

♦ THỜI GIAN: 10h00 ngày 30/10 - 23h59 ngày 13/11

 • ĐUA TOP LỰC CHIẾN MÔN PHÁI ⚔️ TUYỆT ĐẠI ĐỆ TỬ ⚔️: TOP 3 lực chiến mỗi môn phái (all server) sẽ nhận được phần quà:
  • TOP 1: Kim Phiếu*10000 + Phù Bảo Vệ*3 + Quà Thù Lao Nâng Bậc *1 + Thiên Thạch*5
  • TOP 2: Kim Phiếu*7000 + Phù Bảo Vệ*2 + Quà Thù Lao Nâng Bậc *1 + Thiên Thạch*4
  • TOP 3: Kim Phiếu*5000 + Phù Bảo Vệ*1 + Quà Thù Lao Nâng Bậc *1 + Thiên Thạch*3
 • ĐUA TOP LỰC CHIẾN ALL SERVER ⚔️ MINH CHỦ VÕ LÂM ⚔️: TOP 10 vị Đại Hiệp có lực chiến cao nhất (all server) sẽ nhận được phần quà:
  • TOP 1: Kim Phiếu*10000 + Tổ Mẫu Lục Lv8*1 + Tử Tinh Ngọc Tủy*5 + Dũng Tuyền Thạch*10
  • TOP 2: Kim Phiếu*8000 + Tổ Mẫu Lục Lv6*1 + Tử Tinh Ngọc Tủy*4 + Dũng Tuyền Thạch*8
  • TOP 3: Kim Phiếu*6000 + Tổ Mẫu Lục Lv5*2 + Tử Tinh Ngọc Tủy*3 + Dũng Tuyền Thạch*6
  • TOP 4-10: Kim Phiếu*4000 + Tổ Mẫu Lục Lv5*1 + Tử Tinh Ngọc Tủy*3

[SỰ KIỆN] Đua Top Minh Chủ - Nhận Lệnh Bài Vàng - 3

► SỰ KIỆN 3 : ĐUA TOP LỰC CHIẾN 7 NGÀY

Áp dụng cho tất cả các máy chủ tính từ ngày khai mở

 • TOP 1: Kim Phiếu*5000 + Kiếm Phách*10 + Ly Hỏa*20 + Đá Tinh Nguyên*10 + Phù Phúc Lợi*5
 • TOP 2: Kim Phiếu*4000 + Kiếm Phách*10 + Ly Hỏa*20 Đá Tinh Nguyên*10 + Phù Phúc Lợi*1
 • TOP 3: Kim Phiếu*3000 + Kiếm Phách*10 + Ly Hỏa*20 + Đá Tinh Nguyên*5
 • TOP 4-10: Kim Phiếu*2000 + Kiếm Phách*10 + Ly Hỏa*10"
Game