Nạp thẻ

[HOT] PHÚC LỢI VIP

Cửu Kiếm 3D - Bảng Giá Vip - Phúc Lợi đi kèm

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 1

Kính chào các vị Huynh tỷ, Tố Tố xin được gửi tới các huynh tỷ thông tin về phúc lợi cấp Vip như sau:

 • Vip 1: Mở khóa tính năng tự động dung luyện + tặng Kim phiếu + Khổng tước linh + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 2

 • Vip 2: Mở khóa tính năng chuyển phái + tặng Kim Phiếu + Đá Cường Hóa + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 3

 • Vip 3: Mở phụ bản Boss VIP + tặng Kim Phiếu + Phượng Hoàng Vũ + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 4

 • Vip 4: Tặng Vũ dực "Mộng Hồ Điệp" + Kim Phiếu + Đá Cường Hóa Cao + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 5

 • Vip 5: Tặng danh hiệu Kỳ Tài Võ Học + Kim Phiếu + Đơn Tẩy Trưởng Thành Pet Sơ + Thư quà tặng mỗi ngày:

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 6

 • Vip 6: Tặng Vũ dực "Hải Nguyệt Thanh Huy" + kim phiếu + thư quà tặng mỗi ngày:

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 7

 • Vip 7: Tặng Ngự Kiếm "Tiêu Dao Du" + kim phiếu + thư quà tặng mỗi ngày:

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 8

 • Vip 8: Tặng Vũ Dực "Túc Hoa Chi" + kim phiếu + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 9

 • Vip 9: Tặng Ngự Kiếm "Ngự Long" + kim phiếu + Đơn tẩy trưởng thành pet cao + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 10

 • Vip 10: Tặng Danh hiệu "Giang Hồ Hào Kiệt" + kim phiếu + Sách Cường Hóa + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 11

 • Vip 11: Tặng Vũ dực "Ưng Kích Trường Không" + Kim Phiếu + Đơn tẩy trưởng thành pet cao  + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 12

 • Vip 12: Tặng Ngự Kiếm "Thần Cơ" + Kim Phiếu + Sách Cường hóa + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 13

 • Vip 13: Tặng Vũ Dực "Xích Hà" + Kim Phiếu + Đá Cường hóa Ngự Kiếm + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 14

 • Vip 14: Tặng Danh hiệu "Uy Chấn Giang Hồ" + Kim Phiếu + Sách Cường hóa + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 15

 • Vip 15: Tặng Ngự Kiếm  "Sơn Minh" + Kim Phiếu + Đơn tẩy trưởng thành pet cao + thư quà tặng mỗi ngày

[HOT] PHÚC LỢI VIP - 16

Những đặc quyền này chắc chắn sẽ giúp con đường tu luyện võ học của các đại hiệp trở nên dễ dàng hơn.

- Tố Tố -

Game