Nạp thẻ

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] TÍNH NĂNG TRANG BỊ CHO ĐỒNG HÀNH

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] TÍNH NĂNG TRANG BỊ CHO ĐỒNG HÀNH - 1

Trong phiên bản mới "Đại Hội Đồ Long" này, Đại Hiệp có thể mang trang bị cho Đồng Hành & có các thao tác tính năng như trang bị của nhân vật chính.

Cấp độ mở tính năng trang bị Đồng Hành

  • Nhân vật chính đã chuyển sinh
  • Đồng Hành đã chuyển sinh

Các tính năng cho trang bị của Đồng Hành

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] TÍNH NĂNG TRANG BỊ CHO ĐỒNG HÀNH - 2

Cường Hóa T.B

 

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] TÍNH NĂNG TRANG BỊ CHO ĐỒNG HÀNH - 3

Khảm ngọc trang bị

 

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] TÍNH NĂNG TRANG BỊ CHO ĐỒNG HÀNH - 4

Trang bị trưởng thành

 

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] TÍNH NĂNG TRANG BỊ CHO ĐỒNG HÀNH - 5

Luyện hóa trang bị

Lưu ý

  • Những chỉ số từ trang bị Đồn Hành sẽ tăng chỉ số cho Đồng Hành chứ không chuyển thẳng vào nhân vật
  • Nhân vật được hưởng 20% chỉ số từ mỗi đồng hành

 

Game