Nạp thẻ

[TÍNH NĂNG] NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY

NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY

Cấp độ mở tính năng

⚔️ Cấp độ 68

Chuỗi nhiệm vụ rèn luyện dã ngoại, nhận nhiều kinh nghiệm.

► Cách thức tham gia

  •  Mỗi ngày, nhân vật có 3 lượt nhận nhiệm hàng ngày.
  •  Mỗi lượt gồm 10 nhiệm vụ, lượt đầu tiên nhận thưởng x 2
  •  Nhiệm vụ sẽ hiển thị trên thanh nhiệm vụ.

[TÍNH NĂNG] NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY - 1

  •  Võ Lâm Ác Đồ có nhiều cấp độ khác nhau tùy theo màu sắc.
  •  Hết 5 lượt khiêu chiến, nhân vật vẫn có thể tiếp tục tiêu diệt Võ Lâm Ác Đồ nhưng sẽ không nhận được phần thưởng.

[TÍNH NĂNG] NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY - 2

► Phần thưởng

  • Điểm kinh nghiệm.

[TÍNH NĂNG] NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY - 3

 

 

Game