Nạp thẻ

[TÍNH NĂNG] KHU THÍ LUYỆN

KHU THÍ LUYỆN

Cấp độ mở tính năng

⚔️ Cấp độ 200. Mỗi 49 lv sẽ có 1 Khu Thí Luyện riêng

Địa cung train quái cá nhân hoặc có thể tạo tổ đội, nhận rất nhiều kinh nghiệm.

► Cách thức tham gia

  • Tiến vào Khu Thí Luyện thông qua giao diện "SỰ KIỆN" 

[TÍNH NĂNG] KHU THÍ LUYỆN - 1

  • Sử dụng vật phẩm "Phù X2 EXP" để tăng hiểu quả khi train trong Khu Thí Luyện

[TÍNH NĂNG] KHU THÍ LUYỆN - 2

[TÍNH NĂNG] KHU THÍ LUYỆN - 3

  • Giới hạn EXP nhận được trong Khu Thí Luyện sẽ tăng theo cấp độ của nhân vật
  • Trong Khu Thí Luyện có thể bật "ĐỒ SÁT", các vị Đại Hiệp nên đi theo tổ đội để có thể hỗ trợ nhau khi train trong Khu Thí Luyện
Game