Nạp thẻ

[TÍNH NĂNG ĐỘC QUYỀN] KẾT HÔN SHARE CHỈ SỐ

GIỚI THIỆU TÍNH TĂNG KẾT HÔN SHARE CHỈ SỐ

Cấp độ mở tính năng

⚔️ Cấp độ 125

⚔️TÂM Ý TƯƠNG THÔNG - CÙNG GỒNG LỰC CHIẾN⚔️

[TÍNH NĂNG ĐỘC QUYỀN] KẾT HÔN SHARE CHỈ SỐ - 1

► Sau khi hết hôn nhận ngay 5% thuộc tính của Phu Quân / Phu Thê. Thân mật càng cao, thời gian kết hôn càng dài, % kế thừa chỉ số của bạn đời càng cao

► Tỷ lệ share chỉ số giới hạn: 30%

► Sau khi kết hôn, các huynh tỷ có thể nhận được trợ lực từ phu quân/nương tử của mình dựa trên độ thân mật giữa 2 phu thê. Độ thân mật giữa 2 phu thê có thể tăng bằng cách làm nhiệm vụ "Tình Hoa" đặc biệt và tặng hoa cho phu quân/nương tử. Ai mà không thích tặng hoa chứ

► Sau một thời gian khi thân mật lên cao, chư vị Đại Hiệp hãy tới NPC Hồng Nương để đồng độ lại chỉ số

Game