Nạp thẻ

[TÍNH NĂNG ĐỘC QUYỀN] GIA TỘC

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG GIA TỘC

Cấp độ mở tính năng

⚔️ Cấp độ 218

Ngoài những tính năng Bang Hội đặc sắc, trong Cửu Kiếm 3D, các huynh tỷ sẽ được trải nghiệm tính năng Gia Tộc cực kỳ đặc biệt và độc đáo. Cùng Tố Tố tìm hiểu nhé

[TÍNH NĂNG ĐỘC QUYỀN] GIA TỘC - 1

► Chia sẻ tiêu phí - 1 Người Tiêu - 9 Người Phiêu:

  • Mỗi khi Tộc Trưởng tiêu phí, toàn bộ thành viên trong gia tộc cũng nhận được lượng kim phiếu bằng 1 % tổng tiêu phí của tộc trưởng.

 

► Hỗ trợ lực chiến:

  • Tộc trưởng sẽ được tăng 1% lực chiến bản thân với mỗi thành viên trong gia tộc (tối đa: 9 thành viên)
  • Mỗi thành viên cũng nhận được 4% lực chiến của tộc trưởng

 

► Phụ bản gia tộc:

  • Nơi rèn luyện của cả gia tộc, các huynh tỷ sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt của toàn bộ thành viên trong gia tộc. Sau khi vượt qua, sẽ dành được rất nhiều phần thưởng.

[TÍNH NĂNG ĐỘC QUYỀN] GIA TỘC - 2

 

 

 

Game