Nạp thẻ

[TÍNH NĂNG ĐỘC QUYỀN] CHUYỂN PHÁI TỰ DO

GIỚI THIỆU TÍNH TĂNG CHUYỂN PHÁI TỰ DO

Cấp độ mở tính năng

⚔️ Cấp độ 125

[TÍNH NĂNG ĐỘC QUYỀN] CHUYỂN PHÁI TỰ DO - 1

► Yêu cầu:

 • Chuyển phái - Vip 2
 • Chuyển giới - Vip 3
 • Lần đầu chuyển phái miễn phí, lần chuyển thứ 2 tốn 100 knb, tăng dần 200, 400, 600, 800, 800 knb là tối đa

 

► Một vài lưu ý về tính năng Chuyển Phái

 • Cho phép đổi môn phái và giới tính tùy ý.
 • Có thể đồng thời chọn chuyển giới và chuyển phái.
 • Nhân vật đã kết hôn không thể chuyển giới, cần li hôn mới có thể chuyển.
 • Chuyển phái và chuyển giới sẽ giữ nguyên cấp kỹ năng của phái trước, tuy nhiên trang bị sẽ có thể không mặc được.
 • Các môn phái cùng hệ phái có thể sử dụng trang bị của nhau, ngoại trừ Vũ Khí - Sẽ có thông báo lưu ý chuyển đổi trang bị khi chuyển sang hệ phái khác.
  • VD: Thiên vương có thể sử dụng trang bị của Minh giáo, trừ vũ khí và không thể sử dụng trang bị của hoa sơn hoặc tiêu dao.
 • ĐẶC BIỆT: không giới hạn lần chuyển phái và chuyển giới
Game SG140