Nạp thẻ

[Hướng dẫn] Cẩm nang luyện cấp Cửu Kiếm 3D

CỬU KIẾM 3D - TÂN VƯƠNG KIẾM HIỆP | 9 CLASS, CHUYỂN PHẢI TỰ DO

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ 1 - 140

1. Chạy nhiệm vụ chính từ cấp 1 đến 68 (phải lên 70 mới nhận được nhiệm vụ tiếp theo), đến đây các huynh tỷ có thể làm nhiệm vụ Vòng Ngày lên đến 70 sau đó quay lại làm nhiệm vụ chính ngay vì nhiệm vụ ngày sẽ tính exp theo cấp của mình hiện tại, nếu làm hết 1 lượt sẽ mất một lượng lớn exp.

[Hướng dẫn] Cẩm nang luyện cấp Cửu Kiếm 3D - 1
 
[Hướng dẫn] Cẩm nang luyện cấp Cửu Kiếm 3D - 2
 

2. Tiếp tục làm nhiệm vụ chính đến cấp 77 (phải lên 80 mới nhận được nhiệm vụ tiếp theo), lại làm như ở số 1, làm nhiệm vụ ngày tiếp cho đến cấp 80 và lại làm tiếp nhiệm vụ chính, không nên auto train quái giai đoạn này để tránh bị bỏ xa cấp độ so với người khác.

[Hướng dẫn] Cẩm nang luyện cấp Cửu Kiếm 3D - 3
 

3. Tiếp tục làm nhiệm vụ chính đến cấp 87 (phải lên 90 mới nhận được nhiệm vụ tiếp), tương tự 1 và 2.

4. Đến cấp 88 sẽ mở chức năng Duyên, các huynh tỷ chú ý lập tức chọn nhân vật để kết duyên ngay để có thể nhận được nhiệm vụ Duyên, làm nhiệm vụ Duyên sẽ thu thập được nhiều vật phẩm và quan trọng nhất vẫn là exp. Nên ưu tiên làm nhiệm vụ Duyên trước 2 loại nhiệm vụ còn lại. Tuy nhiên nên nhớ nhiệm vụ Duyên là "nhân phẩm", xác suất tùy vào người hên hay người xui, thấy icon Quạt hiện lên thì nhớ click vào làm nhiệm vụ luôn nhé.

[Hướng dẫn] Cẩm nang luyện cấp Cửu Kiếm 3D - 4
 
5. Tiếp tục làm nhiệm vụ chính từ cấp 90 đến 96 (phải lên 100 mới được nhận nhiệm vụ tiếp), đến đây lại chạy nhiệm vụ ngày tiếp thôi.

6. Làm hết nhiệm vụ ngày đến được cấp 99, lúc này có thấy hoạt động nào hiện ra thì tham gia luôn như là Bảo Vệ Trường Thành, Tấn Công Giang Nam...

[Hướng dẫn] Cẩm nang luyện cấp Cửu Kiếm 3D - 5
 
[Hướng dẫn] Cẩm nang luyện cấp Cửu Kiếm 3D - 6
 

7. Tiếp tục làm nhiệm vụ chính từ cấp 100 đến 105 (cấp 110 mới được nhận nhiệm vụ tiếp), đến đây thì chỉ còn lại chạy hoạt động, phó bản và lập PT train trong Khu thí luyện nữa. Nhận exp Bế Quan thì sẽ lên được tầm 133-140 cấp sau ngày đầu tiên.

[Hướng dẫn] Cẩm nang luyện cấp Cửu Kiếm 3D - 7
 
[Hướng dẫn] Cẩm nang luyện cấp Cửu Kiếm 3D - 8
 
Giai đoạn sau đó, nên tập trung vào những hoạt động mang lại nhiều điểm kinh nghiệm, chi tiết phẩn thưởng hoạt động được hiển thị trong phần "Sự Kiện".
Chúc các huynh tỷ có thể tăng cấp nhanh chóng trong Cửu Kiếm 3D
 
Game