Nạp thẻ

[HOẠT ĐỘNG] DƯ ĐẢNG THỦY TRIỀU

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG DƯ ĐẢNG THỦY TRIỀU

Cấp độ mở tính năng

⚔️ Cấp độ 50

[HOẠT ĐỘNG] DƯ ĐẢNG THỦY TRIỀU - 1

Khi phiêu bạt giang hồ, các huynh tỷ sẽ có cơ hội đối mặt với rất nhiều Boss dã ngoại đang chiếm cứ các bản đồ trong Cửu Kiếm 3D, Boss dã ngoại mang trên người rất nhiều kỳ trân dị bảo, đan dược quý hiếm.

► Tất cả các map trong Cửu Kiếm 3D đều sẽ có Boss trấn giữ tại 5 điểm trên bản đồ. Boss được nhận biết qua chữ  "Ảo Ảnh"

[HOẠT ĐỘNG] DƯ ĐẢNG THỦY TRIỀU - 2

► Boss sẽ được làm mới mỗi 1 tiếng tại các map

► Mỗi ngày sẽ có 3 lượt hạ gục mỗi boss tại các map

[HOẠT ĐỘNG] DƯ ĐẢNG THỦY TRIỀU - 3

 

[HOẠT ĐỘNG] DƯ ĐẢNG THỦY TRIỀU - 4

► Phần thưởng: 

  • EXP
  • Trang bị nhân vật cam, trang bị đỏ (bậc của trang bị tăng theo bậc của boss )
  • Trang bị ngự kiếm đỏ (bậc của trang bị tăng theo bậc của boss )
  • Nguyên liệu đột phá giới hạn cấp độ
  • Nguyên liệu nâng bậc kỹ năng

 

Game