Nạp thẻ

[GIỚI THIỆU CỬU ĐẠI MÔN PHÁI] - NHẬT NGUYỆT

[GIỚI THIỆU CỬU ĐẠI MÔN PHÁI] - NHẬT NGUYỆT - 1

Vương Đồ Bá Nghiệp Đàm Trung Tiếu

Nhật Nguyệt Trung Thiên Chiếu Giang Hồ

⚔️ CÔNG KÍCH TẦM XA - SÁT THƯƠNG TOÀN THỂ - PHÁ GIÁP - HÓA GIẢI HẤP THỤ SÁT THƯƠNG - NHẬT NGUYỆT LÀ TRÙM PK ĐÔNG NGƯỜI ??⚔️

⚔️ Kính Mời các vị huynh tỷ cùng Tố Tố khám phá những tuyệt học của Nhật Nguyệt trong Cửu Kiếm 3D

⚔️ Nhật Nguyệt - Công kích tầm xa, sát thương toàn thể, phá giáp hóa giải hấp thụ sát thương

⚔️ Vũ Khí : Pháp Trượng

⚔️ Hệ Phái : Trí

⚡ Sở Trường: Nội công chiêu thức cuồng bạo như lửa gây sát thương diện rộng, thiêu đốt kẻ địch. Mỗi lần xuất chiêu như cuồng bạo viêm dương, kẻ địch muôn phần khó chống đỡ.

⚡ Kỹ Năng

[GIỚI THIỆU CỬU ĐẠI MÔN PHÁI] - NHẬT NGUYỆT - 2

Game